ALGEMENE VOORWAARDEN COSY LOUNGE

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Cosy Lounge

(ANBA) bvba
Kapelsesteenweg 493
B 2180 Ekeren
(Belgie)
BTW 0465 667 306
Info@cosy-lounge.com
Tel. +32 (0)3 290 35 93

Hierna verder genoemd Cosy Lounge

Artikel 1 - Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Cosy Lounge, een bvba met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Schaapsbaan 28 (België), en uitbatingsadres te 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 493 - BTW BE 0465 667 306 , biedt haar klanten de mogelijkheid om tuinmeubelen, tuindecoratie en aroma’s online aan te kopen.

Daarnaast zijn er een aantal artikelen die niet in de webshop aangekocht kunnen worden, maar waarvoor de klant een offerte kan aanvragen dmv het in te vullen formulier en op basis daarvan eventueel een bestelling kan plaatsen. Dit betreft een aantal exclusieve design meubelen en tuindecoratie, evenals tuinoverkappingen (garden lounges) in aluminium, welke ook door Cosy Lounge geïnstalleerd kunnen worden Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Cosy Lounge. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Cosy Lounge houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cosy Lounge aanvaard zijn.

Artikel 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Omwille van het feit dat in bepaalde gevallen een ander BTW percentage van toepassing is, kunnen de prijzen enkel exclusief BTW worden vermeld.

Bij het plaatsen van de goederen in het winkelmandje, wordt de BTW berekend en weergegeven zodat er geen verrassingen zijn. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 - Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cosy Lounge niet. Cosy Lounge is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Cosy Lounge is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 13).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cosy Lounge. Cosy Lounge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 - Online aankopen

Een bestelling plaatsen bij Cosy Lounge is helemaal niet moeilijk. In enkele stappen kiest u, bestelt u, betaalt u en laat u ons weten hoe u de goederen wil ontvangen. Na de selectie van de producten die u wenst aan te kopen, plaatst u deze in het winkelmandje.

De verdere procedure verduidelijken wij u graag hieronder. Voor specifieke producten op maat, zoals bv. de garden lounge, of artikelen welke niet via de webshop aangekocht kunnen worden, vragen wij u om voorafgaand een offerte aan te vragen via de knop ‘ Offerte aanvragen’. Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van wat u wenst, evenals de afmetingen en specifieke eisen op.
Hebt u moeilijkheden of twijfels omtrent de samenstelling of bepaalde eigenschappen, kan u contact opnemen via telefoon of mail (zie contactgegevens). Is er iets niet duidelijk, of twijfelt u of de berekening correct is gebeurd? Bel of mail (info@cosy-lounge.com) ons even en wij helpen u met veel plezier verder.

Uw gegevens

Die hebben we uiteraard nodig om de factuur correct te kunnen opstellen en de bestelling op het juiste adres te leveren. Vul dit dus met grote zorg in, zodat er geen onnodige vertraging, foutlevering of andere problemen opduiken waardoor er extra kosten kunnen ontstaan.  Klassieke foutjes die we al een tegenkomen zijn

 • huisnummer vergeten
 • eventueel bus nummer (niet op alle deurbellen zijn de juiste namen vermeld)
 • zijn er specifieke instructies voor de koerier, geef deze aub duidelijk aan in het vak ‘jouw vraag/verzoek/opmerking’ zodat we u vinden om uw pakje te bezorgen. Houdt er wel rekening mee dat een vervoerder de goederen aanbiedt aan de voordeur op het gelijkvloers van het gebouw en dat extra verzoeken aanleiding kunnen geven tot extra kosten die we dienen door te belasten.
 • geef zeker het juiste e-mail adres en telefoonnummer in, zodat wij u onmiddellijk kunnen bereiken mocht er een probleem zijn bij de levering. Dit voorkomt extra kosten en overlast.
 • Indien u het pakket op een ander adres wil geleverd hebben, vergeet dit dan niet aan te duiden en in te vullen.

Bovenaan op het scherm in de webshop ziet u steeds in welk stadium van het verkoopproces u zich bevindt.

Toch nog iets vergeten? U kan ook steeds terug naar de shop om verder te winkelen zonder dat uw gegevens in het winkelmandje worden gewist en u deze opnieuw zou moeten invullen.
Op het einde van het aankoopproces tonen wij u een volledig  en duidelijk overzicht van de aankopen, de bedragen en aangeduide leveringsmethode zodat u rustig nog eens alles kan overlopen vooraleer u de betaling uitvoert.

Betalen

Wij hebben ons best gedaan om u flexibele betalingsmethodes aan te bieden die u in alle veiligheid kan gebruiken. Loopt het ergens mis tijdens de betaalprocedure, dan kan u best uw bank of aanbieder van uw betaalkaart even contacteren om na te gaan welk probleem aan de oorzaak ligt. Indien het bedrag niet van uw rekening is gegaan of op uw kaart geregistreerd, kan u in alle veiligheid de betaling opnieuw proberen uit te voeren.
Geen paniek, indien om één of andere reden het bedrag toch dubbel is betaald, kan u ons contacteren en wij storten het bedrag bij ontvangst onmiddellijk terug op uw rekening, zonder enig probleem. Stuur even een mail naar info@Cosy-Lounge.com en wij zorgen ervoor!

Als klant hebt u de keuze tussen de volgende betaalwijzen met al dan niet doorgerekende transactiekosten:

BETAALMETHODE KOSTEN
KBC/CBC betaalknop Gratis
Belfius Direct Net Gratis
Bancontact/Mister Cash Gratis
Ideal Gratis
Maestro Gratis
Bankoverschrijving Gratis
Giropay Gratis
ING Home Pay Gratis
VISA/MASTERCARD Gratis

Bevestiging

Na uitvoering van de betaling, ontvangt u van ons onmiddellijk een bevestiging van de door u geplaatste bestelling onder de vorm van een bestelbon. Hou deze bij de hand en vermeld uw bestelbon nummer als u ons zou contacteren in verband met uw order. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Cosy Lounge.

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen, maken wij u bestelling klaar voor levering. De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres indien de klant kiest voor de optie ‘levering door Cosy Lounge’.

In het andere geval worden de artikelen ter beschikking gesteld voor afhaling op het adres van Cosy Lounge of een andere opgegeven locatie. Cosy Lounge is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Cosy Lounge. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cosy Lounge te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Cosy Lounge beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 250 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Cosy Lounge zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7 - Levering

Voor de levering van uw bestelling doen wij beroep op professionele koerierdiensten en/of transportbedrijven om uw bestelling zo snel mogelijk en in alle veiligheid te leverend.

Cosy Lounge levert in volgende landen:

 • België,
 • Luxemburg,
 • Nederland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Oostenrijk,
 • en Zwitserland.

Voor andere landen kan u een prijsofferte aanvragen.

De leveringstermijn wordt o.a. bepaald door het al dan niet in voorraad zijn van de door u bestelde producten. Indien deze op voorraad zijn, worden deze zo snel mogelijk klaar gemaakt voor verzending en ontvangt u bevestiging op het moment dat de goederen bij ons worden opgehaald. Indien het gaat om een product dat met een koerierdienst verstuurd wordt, bezorgen wij u de ‘track&trace’ code zodat u het verdere verloop van de zending kan opvolgen.

Indien het door u bestelde product niet op voorraad is en de levertermijn meer dan 4 weken bedraagt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Zonder tegenbericht worden de goederen geleverd uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de door ons bevestigde bestelling.

In het geval, meestal bij grote en zwaardere producten, dat er gewerkt wordt met een groupage-vervoerder, liggen de transittijden hoger, mede door het feit dat in voorkomend geval mogelijk ook met verschillende overslagpunten gewerkt wordt en dient u rekening te houden met een transittijd van enkele werkdagen vanaf vertrek bij ons.

U kan uiteraard uw bestelling ook zelf komen afhalen in Ekeren. Zorg er echter wel voor dat u dit op een veilige manier kan organiseren en hou rekening met de afmetingen en gewichten. U vindt deze informatie onder ‘eigenschappen’ bij het artikel.

BELANGRIJK - VOORBEHOUD BIJ LEVERINGEN

Elke zichtbare beschadiging, kwantitatieve en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld en U dient de nodige schriftelijke voorbehouden en/opmerkingen mbt schade of tekorten te maken ten aanzien van derden zoals bv. de koerierdienst / vervoerder.

Indien deze voorbehouden ontbreken op de vervoerdocumenten kunnen wij deze niet verhalen op de vervoerder en zien wij ons ook verplicht door u geclaimde eventuele schade, verlies of tekorten af te wijzen. De risico’s voor schade en/of verlies gaan over op de Klant op het moment dat de goederen zijn afgeleverd conform de overeengekomen verkoopsvoorwaarden (Incoterms 2010) en zoals vermeld op de bestelbon.

Artikel 8 - Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cosy Lounge. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 dagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld en het schriftelijke voorbehoud zoals vermeld onder ‘Levering’ ingeval van vastgestelde schade op het moment van de levering, dient gemaakt te zijn om beroep te kunnen doen op de garantie. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van:

 • ongelukken,
 • verwaarlozing,
 • valpartijen,
 • abnormaal of incorrect gebruik,
 • gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd,
 • het niet naleven van de gebruiks-, installatie instructies of handleiding,
 • aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,
 • hardhandig en/of foutief gebruik,
 • slecht onderhoud,
 • stormen,
 • natuurfenomenen,
 • of andere oorzaken die niet toegewezen kunnen worden aan Cosy Lounge.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan Cosy Lounge mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Het herroepingsrecht geldt niet indien de geleverde goederen op maat van de klant zijn gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval voor alle garden lounges (ook de standaard uitvoering) en/of dus op maat gemaakte producten in functie van de behoefte van de klant.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst via info@cosy-lounge.com EN de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen/overhandigen aan Cosy Lounge, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren, tijdens de normale openingsuren. Goederen dienen met een adequate service terug te worden bezorgd, hetzij per koerier (DHL, Fedex, enz) of gespecialiseerd vervoerbedrijf.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cosy Lounge zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant. Indien de waarde van de producten op één of andere manier is verminderd, behoudt Cosy Lounge het recht om de Klant verantwoordelijk te houden en schadevergoeding te eisen voor de waardevermindering van de producten als het gevolg van het gebruik ervan door de Klant, die buiten de noodzaak vallen om de goede kwaliteit ervan vast te stellen.

Indien de overeenkomst de uitvoering van diensten inhoudt en deze diensten geleverd worden tijdens de herroepingsperiode, zal de Klant de reeds geleverde diensten betalen tot op het moment dat de Klant de herroeping uitoefent - conform de hierin beschreven procedure - ten belope van het proportioneel deel ten aanzien van de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

 • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
 • betreffende de levering van goederen die volgens de afmetingen en/of specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, zoals bv. hierboven vermeld.
 • dringende herstellingen en/of installaties die op vraag van de klant worden uitgevoerd

Artikel 10 - Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Cosy Lounge respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,
 • het verwerken van de bestelling,
 • versturen van nieuwsbrieven,
 • reclame- en/of marketingdoeleinden

en dit zowel vanuit Cosy Lounge als vanuit met haar verbonden bedrijven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Cosy Lounge, Kapelsesteenweg 493 te 2180 Ekeren – info@cosy-lounge.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Cosy Lounge. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: ResiGrass, Electro Baeyaert en andere verwante ondernemingen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Cosy Lounge heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Cosy Lounge houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@Cosy-Lounge.com.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’

Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’

Deze zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze websites, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Cosy Lounge om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 - Cosy Lounge Klantendienst

De Cosy Lounge klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 290 35 93 tijdens de normale openingsuren, via e-mail op info@Cosy-Lounge.com of per post op het volgende adres Kapelsesteenweg 493, 2180 Ekeren (België).

Artikel 14 - Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Cosy Lounge.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Cosy Lounge kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.